تهران ـ کيلومتر 18 جاده مخصوص کرج ـ خيابان 63 ـ کوچه سوم ـ پلاک 8 ۲ و ۴۴۹۸۰۶۵۱ ۲۱ ۹۸+
شرکت رابین انرژی پاژ

پشتیبانی و فروش
۴۴۹۸۰۶۵۱ ۲۱ ۹۸+

تماس با ما

تماس با ما


کارخانه : تهران ـ کيلومتر 18 جاده مخصوص کرج ـ خيابان 63 کوچه سوم ـ پلاک 8

دفتر : بزرگراه خرازی ، مجتمع تجاری اداری رزمال ، برج شمالی ، واحد ۱۰۶

۲ و ۴۴۹۸۰۶۵۱ ۲۱ +۹۸

۴۴۹۹۰۶۱۶ ۲۱ ۹۸+

rabinenergy@gmail.com

www.repco.in


فرم تماس