البرز، شهرک صنعتي هشتگرد، خیابان نسترن دهم، قطعه 78 ۲ و ۴۴۹۸۰۶۵۱ ۲۱ ۹۸+
شرکت رابین انرژی پاژ

پشتیبانی و فروش
۴۴۹۸۰۶۵۱ ۲۱ ۹۸+

تماس با ما

تماس با ما


کارخانه : البرز، شهرک صنعتي هشتگرد، خیابان نسترن دهم، قطعه 78

دفتر : بزرگراه خرازی ، مجتمع تجاری اداری رزمال ، برج شمالی ، واحد ۱۰۶

۲ و ۴۴۹۸۰۶۵۱ ۲۱ +۹۸

۴۴۹۹۰۶۱۶ ۲۱ ۹۸+

rabinenergy@gmail.com

www.repco.in


فرم تماس